Samarbete

Genom att samarbeta med varandra kan vi skapa bättre resultat. Genom att använda våra olikheter till ett gemensamt helt blir det också både roligare och bättre. Det låter som självklarheter, men visst har vi alla upplevt att det blir bättre och går fortare om jag gör det själv – och att samarbete med andra ofta innehåller stötestenar.

När jag arbetar med teamarbete, samarbete och arbetsplatskulturer är det viktigt att tillsammans med berörd grupp reflektera kring

•    Vilka likheter och olikheter har vi? Där använder jag Team Management Systems (TMS) modell för att titta på hur våra personligheter tar sig uttryck i arbetssituationen. Det leder ofta till att individerna i en grupp kan se varandras styrkor på andra sätt och att spänningar minskar.

•    Hur har vi utvecklat vår samarbetskultur? Kulturen kan ses som det vatten som fiskarna simmar i och varje arbetsplats har sitt specifika vatten. Det krävs en hög grad av medvetenhet för att förändra en kultur. Därför behövs också ett antal samtal och analyserande resonemang om hur man vill att kulturen ska vara. Det lösningsorienterade arbetssättet är ofta en bra hjälp.

•    Var är vi i vår utveckling? Genom att applicera FIRO-modellen på gruppens situation är det lättare att se vilka aktiviteter som behöver skapas för att arbetsgruppen ska komma vidare och utvecklas till en väl fungerande och samarbetande grupp.

Jag arbetar alltid skräddarsytt med grupper och lägger upp aktiviteter i samspel med ledning och berörd grupp.

”Företagskulturen är som vattnet som fiskarna simmar i”