Konflikter

Så fort människor engagerar sig i en verksamhet finns möjligheten/risken för konflikter. En konfliktfri arbetsplats är kanske inte ens sund… Men hur ska man hantera situationer som mer äter energi och arbetsglädje än ger stimulans och utveckling? Och vad kan man göra som ledare – var börjar och slutar ansvar, vilket ansvar ligger hos medarbetarna och vad ligger i organisationen som system?

Konflikter utvecklas under tid och behöver hanteras på olika sätt beroende på hur svåra de är. Jag arbetar såväl som samtalspartner till chefer som behöver se över situationen på sin arbetsplats, som med svåra konflikter där det behövs extern hjälp. När det är svåra konflikter ”surdegar” arbetar jag tillsammans med andra erfarna kolleger för att tillsammans med arbetsplatsens samtliga medarbetare och chefer se över situationen. Varje konflikt är unik och därför startar vi alltid med en grundläggande kontraktsfas.

Exempel på kursaktivitet

Målgrupp: Chefer och ledare 

Syfte: Att ge deltagarna möjligheter att själva: 

Upptäcka oenighet och konflikter på ett tidigt stadium. 
Se vad som behöver göras i olika skeden av en konflikts växt. 
Förstå hur olika personligheter påverkar en konflikts utveckling – och hur dessa personligheter behöver bemötas. 
Kunna skilja ut vad som är ledaransvar/organisationsansvar respektive medarbetaransvar. 
Känna till något om kvinnors och mäns olika kulturella mönster vad gäller att uppleva, leva och hantera konflikter. 
Veta hur tiden efter en konflikthantering behöver skötas. 

Innehåll och uppläggning 

Konflikter på gott och ont 
Oenigheter som växer till konflikter 
Orsaker och signaler 
Vad göra i olika stadier? Att förebygga respektive efterhjälpa 
Personligheten styr mer än vi anar 
Ansvar hos ledning, medarbetare och fack 
Kvinnor och män – samma situation men olika tolkning 
Att läka efter en konflikt 

Ovanstående punkter bearbetas såväl genom korta föreläsningspass som genom diskussioner i smågrupper. 

Dokumentation 
Som kurslitteratur används boken Konflikter på jobbet? författad av Kerstin Ljungström och Tom Sagerberg, Konsultförlaget 2004.

“Känslor lagras på konfliktorsaken som lagren på en lök”