Förändring

Att leva med öppenhet och nyfikenhet på vilka andra aspekter och perspektiv som kan dyka upp och vad som påverkar vartannat är spännande och utmanande. Det är lätt att köra på i invanda hjulspår, men om vi vill att världen ska se annorlunda ut måste var och en av oss göra något som är annorlunda. 

Vi lever med konstant förändring men också med starka skiften i tillvaron. Skiften som innebär att det som var en giltig sanning nyligen inte alls gäller längre. Det handlar förvisso om den globala ekonomin – och inte längre nationens ekonomi, om den globala uppvärmningen – och inte bara om den egna elräkningen och därtill också om den globala hälsan och välfärden – och inte enbart om vår individuella eller nationella välfärd och hälsa.

På individuell och företagsnivå behöver vi ändå reflektera kring hur förändringar hanteras och vad som kan skötas på bättre sätt för att få fatt i allas konstruktiva bidrag.

Jag arbetar med förändringsprocesser såväl som utbildnings-/föreläsningstema som genom konsultativa insatser under längre förändringsprocesser. Ett exempel på föreläsningsinnehåll (en utbildningsdag) kan vara:


Exempel på kurs 


Förändring som leder vidare

En kurs för organisationer som står inför eller  mitt i en aktiv förändringsprocess.

Även om vi vet att förändring ständigt kommer att ske, finns det tillfällen då man behöver reflektera mer aktivt kring en kommande eller pågående förändring. 

•    att se vad som sker i samspelet mellan chefer och medarbetare, 
•    att tidigt upptäcka vilka värderingar och arbetsprocesser som behöver utforskas eller klargöras och 
•    att veta mer om hur kommunikationen kan skötas i de olika skeden som en förändringsprocess innehåller underlättar det arbete som alla måste bidra till för att förändringen ska komma till stånd.

Därtill är det viktigt att förstå varför en del aktiviteter uppfattas som motstånd och hur man kan göra för att på ett respektfullt sätt hantera den energi som en individ eller grupp investerar i arbetssituationen.

Kursen skräddarsys och kan omfatta 0,5 – flera dagar.

”Både organisation och individ behöver putsa på de olika fasetter som ingår i helheten”